Verhaal

 

Onze samenleving gaat onwennig om met de grenservaring van de dood. Men besteedt het eerder professioneel uit en aan rouwen wordt amper tijd gegund. Deze tentoonstelling en dit totaalspektakel biedt een artistieke reis en is een uitnodiging om stil te vallen en je te laten raken door het existentiële en kwetsbare thema van leven en dood. Beide zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ze elk hun waarde. Geen leven zonder dood, geen dood zonder leven.

“Kan onze cultuur en samenleving het afscheid nemen, het sterven en de dood opnieuw, anders, op een waardige manier en dichter bij de mens brengen? Kan daardoor een waardevol leven in balans worden gebracht met een waardevol sterven?”

De rode draad doorheen het programma:

 

  • Stilstaan bij de dood is het leven zien zoals het is.
  • Dankbaarheid voor wat is en het eren van hen die we missen.
  • Mensen verbinden.
  • Via verschillende artistieke mediums mensen op verschillende manieren raken. Creativiteit en kunst maken deel uit van ons zijn.
  • Samen kwetsbaarheid delen bekrachtigt ons en ondersteunt.
  • De openheid voor elkaars beleving, overtuiging en cultuur is verrassend en verrijkend.
  • Omwille van levensomstandigheden of gebeurtenissen kan men tot een kwetsbare groep behoren. Wij zijn kwetsbaar en niet onfeilbaar.

 

“Wij kunnen eigenlijk alleen maar vrij ademhalen als een gemeenschappelijk doel, dat boven ons eigen ik uitgaat, ons met andere mensen verbindt. De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt, maar dat men samen in dezelfde richting kijkt.”
Antoine de Saint-Exupéry

Marc Cosyns – huisarts, docent, auteur, opiniemaker en bevoorrecht deskundige inzake stervensbegeleiding

Meestal begin in mijn voordrachten over ‘ars moriendi -stervenskunst ‘ als volgt: Sterven werd in de tweede helft van de vorige eeuw meer en meer een taboe. De medisch technische middelen tot verlengen van het leven boekten enorme ‘successen’ zodat men dacht dat het...

“Doodgewoon” een andere uitvaart waarbij de thuisopbaring centraal staat

“Leven en of dood. Polariteiten ontmoeten elkaar”:  het klinkt voor ons zó vertrouwd in de oren. Doodgewoon, dus. Ja, de dood hoort gewoon bij het leven! Begin en einde, binnen en buiten, leven en dood, op en neer, yin en yang:  ze hóren bij elkaar. Schrap één van...

Bo Van Den Bulcke

Psychologe bij UZ GENT - Afdeling Intensieve Zorg: Dit mooie project “Leven en of dood, polariteiten ontmoeten elkaar” sluit mooi aan bij onze visie om de zorgverlener als mens dichter bij de patiënt als mens te brengen. Want daar gaat het uiteindelijk om, kunst...

Lieve Thienpont

Psychiater, therapeut en LEIFarts. Voorzitter Vonkel www.vonkeleenluisterendhuis.be Voor deze gelegenheid wil ik graag de woorden van Freud lenen uit zijn essay over de menselijke verstandhouding met de dood We herinneren ons het oude gezegde: Si vis pacem, para...

Rik Selleslaghs

Algemeen Directeur van OZ “Kunst kan mensen raken op vele manieren. Het kan je blij maken, ontroeren, shockeren, troost geven. Het kan ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken en taboes wegnemen. Dit project wil vanuit de kunsten mensen verbinden doorheen leven en...

Alexander Verstaen

Doctor in de psychologie, psychotherapeut en intervisor en sinds 2006 actief in de palliatieve zorg. "Dit prachtig project vertolkt een eeuwenoude wijsheid: de dood maakt onlosmakelijk deel uit van het leven. Meer nog: wie dit gegeven omarmt, staat bewuster en...

Britta Zoilé

Bezielster van de praktijk 'Sterk in je relatie". Als relatie- en singlecoach ondersteun ik cliënten waarbij het thema leven en dood in al haar facetten aan bod komt. Relatiebreuken hebben met de dood te maken (afscheid nemen van…elke keer een beetje of veel sterven)....

Johan Maes

psychotherapeut, rouwtherapeut, opleider en auteur van diverse artikels en boeken over rouw en verlies. “Het project van Catherine wil ik graag ondersteunen in haar opzet om leven en dood met elkaar in verbinding te brengen (te verzoenen? te integreren? te eren?) in...

Huis van de Mens Gent

Als vrijzinnig humanisten zien we het leven als eindig en pogen we dit hier-nu-maals ten volle te leven. Initiatieven als dat van Catherine doen mensen stilstaan bij leven en dood, bij wie en wat waardevol en betekenisvol was, is en kan zijn.

Philippe Vandevorst

Medeoprichter van het Timotheus Project – Ster – rond kwaliteitsvol leven, rouwen en sterven. Ster organiseert cursussen rond Stervensbegeleiding en rouwen tot over de dood heen. Prachtig initiatief Catherine!  In onze samenleving is dood een taboe. Wat jong, nieuw,...

Vzw Missing You

“Missing You vzw zet zich in voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die iemand dierbaar verloren zijn. Onze organisatie organiseert lotgenotenactiviteiten waarbij leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten, en waarbij de deelnemers steun, troost en (h)erkenning kunnen...

Dirk De Wachter

Psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de K.U.Leuven, campus Kortenberg. “Met dit project wordt nog maar eens duidelijk getoond hoe de kunst toegang kan verlenen tot de wezenlijke vragen van...

Claire Vanden Abbeele

Bezielster van de vzw De Verbinding, kunstenares, auteur “Catherine, ik stel je initiatief bijzonder op prijs. Ik weet dat dergelijke dingen er toe doen en dat we ze broodnodig hebben in deze maatschappij. Je brengt hiermee mensen samen, je geeft betekenis aan de rol...

Kristin Vanschoubroek

Oprichter en bezieler van vzw La Verna. “We houden van het leven omdat het eindig is, omdat we dood gaan. Precies in de eindigheid zit de aantrekkingskracht. Ook het gegeven dat we niet weten wanneer we dood gaan houdt ons alert, stimuleert ons om bewust te leven. En...

© copyright 2018 levenenofdood.be |  Design by Mark-Up.be