Algemeen Directeur van OZ

“Kunst kan mensen raken op vele manieren. Het kan je blij maken, ontroeren, shockeren, troost geven. Het kan ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken en taboes wegnemen. Dit project wil vanuit de kunsten mensen verbinden doorheen leven en dood. Het wil muren slopen en tongen losweken over een onderwerp dat we onterecht al te vaak uit de weg gaan. Een waardevol initiatief.”