Medeoprichter van het Timotheus Project – Ster – rond kwaliteitsvol leven, rouwen en sterven. Ster organiseert cursussen rond Stervensbegeleiding en rouwen tot over de dood heen.

Prachtig initiatief Catherine!

 In onze samenleving is dood een taboe. Wat jong, nieuw, en gezond is, krijgt aandacht op televisie, kranten, publiciteit. We doen als samenleving vaak alsof de dood niet bestaat en leven op deze manier samen. Rouwende en stervende mensen krijgen weinig ruimte. De plotse confrontatie met de dood betekent dan voor wie het meemaakt een kantelmoment waarin hij of zij zich vaak heel alleen voelt.

 Waar is er dan tijd en ruimte voor de fundamentele vragen die je jezelf stelt? Vragen waar eenduidige antwoorden niet eenvoudig zijn of gewoon nooit antwoord krijgen. Wie zijn we? Vanwaar komen we? Waar gaan we naartoe? Wat is leven? Wat is sterven? Wat is bewustwording en bewustzijn? Hoe leven we daarmee in een samenleving waarin diversiteit en pluriformiteit alsmaar meer een plaats krijgt? De jongere generaties klagen over een gebrek aan referentiekaders, bakens waaraan ze hun denken en doen kunnen toetsen. Welke antwoorden bieden we hen aan? Welke antwoorden geven ons meer inzicht?

 Het initiatief van Catherine helpt ons alvast nadenken over deze fundamentele vragen.