Bezielster van de vzw De Verbinding, kunstenares, auteur

“Catherine, ik stel je initiatief bijzonder op prijs. Ik weet dat dergelijke dingen er toe doen en dat we ze broodnodig hebben in deze maatschappij. Je brengt hiermee mensen samen, je geeft betekenis aan de rol van kunst, je schenkt troost door te laten zien dat verdriet er mag zijn, je laat zien dat er nog verbondenheid bestaat. Je zorgt voor een gevoel van dankbaarheid. Ik zal er graag bij zijn.”

“Voor Catherine,

Soms brengen de dagen troost
die je niet had verwacht.
Een warme gebeurtenis
die pijn en gemis erkent.
Een samenzijn dat
warme aandacht schenkt
aan de vaak vergeten mens.
Soms kan je het nauwelijks geloven
dat er nog leven is na het afscheid,
dat er nog mensen zijn die
erop vertrouwen en ervoor zorgen
dat samen-leven anders kan.
Steeds weer, totaal onverwachts
is er een gebaar dat verbondenheid creëert,
in vrijheid verbinding maakt
tussen en met
alle mensen
hier en nu en over alle grenzen heen.
Steeds weer is er iets om dankbaar voor te zijn.”